• 0 Items - 0,00
    • Trenutno nema proizvoda u korpi.

2,00

Primarni nagoni i primarne emocije

LIČNI NAGONI
NAGONI VRSTE
Ovaj tekst se odnosi na kompleksno strukturisane nagone i emocije složenih organskih sistema, formirane pre nastanka ljudske više svesti. Nastali su kontinualnim razvojem i usložnjavanjem svojih preteča, u sadejstvu sa drugim morfološkim i funkcionalnim razvojnim usložnjavanjima živog sveta.

Compare
Autor: Категорија:

Upoznajte autora

LIČNI NAGONI
NAGONI VRSTE
Ovaj tekst se odnosi na kompleksno strukturisane nagone i emocije složenih organskih sistema, formirane pre nastanka ljudske više svesti. Nastali su kontinualnim razvojem i usložnjavanjem svojih preteča, u sadejstvu sa drugim morfološkim i funkcionalnim razvojnim usložnjavanjima živog sveta.