• 0 Items - 0,00
    • Trenutno nema proizvoda u korpi.

Knjige i izdanja

Compare

Intuitivne misli o nastanku ljudskog morala

2,00

Ljudski moral predstavlja skup pravila ponašanja u životnim aktivnostima ljudskih jedinki. Životne aktivnosti su motivisane voljom, cilj im je održanje ličnog života i života vrste.

Compare
Compare

Nastanak morala

2,00

O NASTANKU, STRUKTURI I PRINCIPIMA FUNKCIONISANJA LJUDSKOG MORALA

U ovom eseju dolazimo do obrta u tumačenju strukture nastanka ljudskog morala. Ispostavlja se da je moral racionalna reakcija više svesti na narcizam, a ne narcistička težnja za udaljavanje više svesti od primarnih nagona.

Compare
Compare

O narcizmu

2,00

PSIHOLOŠKO FUNKCIONISANJE VIŠE SVESTI
Ovaj esej ima za cilj da prikaže strukturu narcizma više svesti kao njenog imanentnog i osnovnog nagonsko-emotivnog sadržaja, kao i njegove odnose sa primarnim i sekundarnim nagonima. Narcizam je važna tačka u razmišljanjima o nagonima i emocijama, zbog čega je ovaj tekst od posebnog značaja, ali se i u drugim tekstovima narcizam obilno obrađuje, što svakako upotpunjuje sliku o njemu.

Compare
Compare

Psihološke funkcije

2,00

PSIHOLOŠKE FUNKCIJE NA MOLEKULARNOM NIVOU
STRUKTURA SVESTI
Ljudski intelekt, odnosno funkcija višeg razmišljanja, kroz evoluciju se razvila neproporcionalno snažno u odnosu na druge psihološke funkcije – čula, emocije i nagone. To se uočava već površnim pogledom na anatomiju ljudskog mozga, gde neokorteks kao nosioc funkcije višeg razmišljanja svojim volumenom višestruko prevazilazi volumen bazalnih ganglija, koje su sedište ovih drugih funkcija.

Compare
Compare

Primarni nagoni i primarne emocije

2,00

LIČNI NAGONI
NAGONI VRSTE
Ovaj tekst se odnosi na kompleksno strukturisane nagone i emocije složenih organskih sistema, formirane pre nastanka ljudske više svesti. Nastali su kontinualnim razvojem i usložnjavanjem svojih preteča, u sadejstvu sa drugim morfološkim i funkcionalnim razvojnim usložnjavanjima živog sveta.

Compare