• 0 Items - 0,00
    • No products in the cart.

2,00

Nastanak morala

O NASTANKU, STRUKTURI I PRINCIPIMA FUNKCIONISANJA LJUDSKOG MORALA

U ovom eseju dolazimo do obrta u tumačenju strukture nastanka ljudskog morala. Ispostavlja se da je moral racionalna reakcija više svesti na narcizam, a ne narcistička težnja za udaljavanje više svesti od primarnih nagona.

Author: Category:

Meet The Author

U ovom eseju dolazimo do obrta u tumačenju strukture nastanka ljudskog morala. Ispostavlja se da je moral racionalna reakcija više svesti na narcizam, a ne narcistička težnja za udaljavanje više svesti od primarnih nagona.