Author

Nebojša Ivanović

""

Author's books

Compare

Intuitivne misli o nastanku ljudskog morala

2,00

Ljudski moral predstavlja skup pravila ponašanja u životnim aktivnostima ljudskih jedinki. Životne aktivnosti su motivisane voljom, cilj im je održanje ličnog života i života vrste.

Compare
Compare

Nastanak morala

2,00

O NASTANKU, STRUKTURI I PRINCIPIMA FUNKCIONISANJA LJUDSKOG MORALA

U ovom eseju dolazimo do obrta u tumačenju strukture nastanka ljudskog morala. Ispostavlja se da je moral racionalna reakcija više svesti na narcizam, a ne narcistička težnja za udaljavanje više svesti od primarnih nagona.

Compare
Compare

O narcizmu

2,00

PSIHOLOŠKO FUNKCIONISANJE VIŠE SVESTI
Ovaj esej ima za cilj da prikaže strukturu narcizma više svesti kao njenog imanentnog i osnovnog nagonsko-emotivnog sadržaja, kao i njegove odnose sa primarnim i sekundarnim nagonima. Narcizam je važna tačka u razmišljanjima o nagonima i emocijama, zbog čega je ovaj tekst od posebnog značaja, ali se i u drugim tekstovima narcizam obilno obrađuje, što svakako upotpunjuje sliku o njemu.

Compare
Compare

Primarni nagoni i primarne emocije

2,00

LIČNI NAGONI
NAGONI VRSTE
Ovaj tekst se odnosi na kompleksno strukturisane nagone i emocije složenih organskih sistema, formirane pre nastanka ljudske više svesti. Nastali su kontinualnim razvojem i usložnjavanjem svojih preteča, u sadejstvu sa drugim morfološkim i funkcionalnim razvojnim usložnjavanjima živog sveta.

Compare